021-77204739

براق کننده (Optical Brightener)

براق کننده های نوری یا عوامل سفید کننده فلورسنتی (موسوم به OB) مواد شیمیایی هستند که به محصولاتی مانند کاغذ پلاستیک و منسوجات اضافه می کنند تا سطحی براق تر و درخشانتر داشته باشند و سرعت روند زردی طبیعی که در طول زمان اتفاق می افتد را کاهش دهند.