021-77204739

بایگانی دسته بندی ها: محصولات

آنتی اکسیدان (Anti-oxidant)

قرار گرفتن پلیمرها در معرض اکسیژن در حین فرآیند  می تواند باعث بریدگی در زنجیره های مولکولی و  تخریب پلیمر و کاهش عملکرد آن ها گردد. همچنین، قرار گرفتن در معرض اکسیژن منجر به آغاز فرآیند اکسایش می گردد و باعث ایجاد ترک های سطحی، تغییر رنگ و کاهش  خواص مکانیکی می شود.برای جلوگیری و  […]

بیشتر بخوانید

لیز کننده (Slip Agent)

لیز کننده مولکولی بزرگ با وزن مولکولی بالا می باشد که در خالت مذاب ماده ای بسیار لزج و چسبناک است.کاهش چسبندگی مواد مذاب باعث کاهش استهلاک ماشین آلات و در نتیجه افزایش سطح تولید خواهد شد.

بیشتر بخوانید

براق کننده (Optical Brightener)

براق کننده های نوری یا عوامل سفید کننده فلورسنتی (موسوم به OB) مواد شیمیایی هستند که به محصولاتی مانند کاغذ پلاستیک و منسوجات اضافه می کنند تا سطحی براق تر و درخشانتر داشته باشند و سرعت روند زردی طبیعی که در طول زمان اتفاق می افتد را کاهش دهند.

بیشتر بخوانید